Szervezete

Taggyűlés
A Magyar SEPA Egyesület legfelső döntéshozó szerve a Taggyűlés, amelyen minden alapító és csatlakozó tag 2-2 meghatalmazottja képviseli intézményét. A Taggyűlésen a támogató tagok is jogosultak részt venni, tanácskozási és javaslattételi joggal.

Tanács
A Tanács a Magyar SEPA Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Teljes körű döntési jogkörrel rendelkező rendes tagjait a Taggyűlés évente nyílt szavazással választja meg. A Tanács munkájában javaslattételi és tanácskozási joggal vesznek részt a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselői mint támogató tagok, valamint az EPC Plenáris ülésén résztvevő magyar képviselő. Elnökét és két alelnökét évenként a Tanács választja meg saját tagjai közül.

Elnök:
Kiss Gábor (UniCredit Bank Hungary Zrt.)
Alelnökök:
Wéber Andrea (CIB Bank Zrt.)
Trautweinné Pánczér Szilvia (OTP Bank Nyrt.)

Titkárság
A Magyar SEPA Egyesület működését a Titkárság segíti. Fő feladata szervezet működésével összefüggő szervezési és adminisztratív tevékenység ellátása. A Titkárság szakmailag koordinálja az EPC által továbbított feladatokat, felügyeli a Kommunikációs Bizottság munkáját és interaktívan szervezi a MSE és az EPC munkacsoportokba delegált tagok tevékenységét.
Titkár:
Lázár Ágnes

Bizottságok és munkacsoportok
A bizottságok és a munkacsoportok olyan, az EPC működési struktúrájához és munkájához igazodó szervek, amelyek a SEPA fizetési módok kapcsán felmerült kérdésekben döntés előkészítő és véleményező feladatokat látnak el. A munkacsoportok dolgozzák és alakítják ki a hazai bankközösség SEPA instrumentumok magyarországi bevezetésével kapcsolatos szakmai álláspontját, és képviselik azt különböző nemzetközi fórumokon, valamint a magyar törvények, jogszabályok előkészítése során.

MUNKACSOPORTOK és VEZETŐIK

E-fizetés munkacsoport
Eperjesi Illés - (Unicredit Bank Hungary Zrt.)
SEPA fizetési módok Munkacsoport
Prágay István - (GIRO Zrt.)
Jogi Munkacsoport
dr. Kotulyák Éva - (MKB Bank Zrt.)
HCT C2B Munkacsoport
Prágay István - (GIRO Zrt.)
SEPA Kártya Munkacsoport
Haraszti Zsuzsanna - (Erste Bank Hungary Nyrt.)
XML Munkacsoport
Csáki Zsuzsanna - (Raiffeisen Bank Zrt.)
Magyar Nemzeti SEPA Terv Munkacsoport
Szávai Zoltán - (MKB Bank Zrt.)
SEPA Készpénz Munkacsoport
Nagy Krisztina - (Budapest Bank Nyrt.)
 
     

BIZOTTSÁGOK és VEZETŐIK

NASO (National Adherence Support Organisation) Bizottság
Lázár Ágnes - (MSE Titkára)
Kommunikációs Bizottság
Lázár Ágnes - (MSE Titkára)