Bemutatkozás

Az Egységes Euró Fizetési Övezet, azaz a Single Euro Payments  Area  (SEPA) megvalósításának és aktív működésének támogatása mind európai, mind hazai szinten  kiemelt feladata a pénzforgalom felelős szereplőinek. A SEPA fizetési módokhoz történő csatlakozás és annak hazai alkalmazása Magyarországon is komoly kihívást jelent a gazdasági élet minden résztvevője, különösen a pénzügyi intézmények számára. Ehhez pedig hatékony szervezeti keretek is szükségesek, amit a Magyar SEPA Egyesület biztosít.

A Magyar SEPA Egyesületet a hazai pénzforgalomban legnagyobb részesedést képviselő bankok és a szabályozásban meghatározó szerepet játszó szervezetek hozták létre, 2008-ban. Jelenleg 14 rendes  és  4 támogató tagja van (Tagok). A taggá válásról bővebb információ az alábbi linken található.

Az Egyesület legfőbb célja a SEPA fizetési módok fejlesztésének és magyarországi bevezetésének támogatása. A szervezet az illetékes magyar hatóságok (NGM, NEFMI, MNB, PSZÁF) és a Bankszövetség aktív támogatásával meghatározza azt az ütemet és módot, amely szerint a SEPA fizetési módok, eljárások és infrastruktúra felváltják a korábbi, azonos funkciójú nemzeti eszköztárat a pénzforgalmi-pénzügyi szolgáltatások területén. Tagjai olyan közös alapelvek és szabályok kialakításán és alkalmazásának bevezetésén dolgoznak, amelyek a SEPA-t alkotó fizetési módok fejlesztését szolgálják, figyelembe véve a magyar pénzforgalmi rendszer sajátosságait. Ezt biztosítja az a körülmény, hogy az Egyesület a SEPA követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos technikai átállás folyamatos egyeztetésének színtere is.

Az Egyesület nemzeti SEPA szervezetként működik, így összekötő kapocs a hazai bankközösség, a regionális nemzeti SEPA szervezetek, az EPC (a SEPA-t létrehozó European Payments Council) és az EU Európai Bizottság, valamint kapcsolódó szervezetei között.

Az Egyesülethez bármely szervezet csatlakozhat, amely fontosnak tartja, hogy a SEPA instrumentumok magyarországi bevezetésében, valamint elterjesztésében szerepet vállaljon, és ezzel kapcsolatos véleményt fogalmazzon meg. A csatlakozás feltételei:

 • a Magyar SEPA Egyesület Alapszabálya, valamint Magyarország Nemzeti SEPA Tervében vállalt célkitűzések elfogadása,
 • a végrehajtásukban való aktív közreműködés, valamint
 • a rendes tagsággal járó éves díjfizetési kötelezettség teljesítése.

Amit tagjainak nyújt:

 • a SEPA fizetési módhoz csatlakozás adminisztratív támogatása,
 • szakmai és a hozzájuk kapcsolódó jogi témákban értelmező támogatás a SEPA fizetési módok bevezetéséhez, folyamatos alkalmazásához,
 • a SEPA fizetési módok valamennyi kötelező dokumentumához hozzáférés magyar és angol nyelven,
 • a SEPA átutalási megbízás magyarországi alkalmazásának segítése – a HCT teljeskörű dokumentációjához hozzáférés biztosításával, részletes ismertetésekkel,
 • a SEPA fizetési módok alkalmazásának teljeskörű bemutatása,
 • folyamatos, naprakész információk a SEPA-ról és a SEPA fizetési módokról
 • tapasztalatok, üzleti igények bemutatása, megvitatása,
 • fejlesztési irányok megismertetése,
 • konzultáció speciális szakmai kérdésekben,
 • a tagok javaslatainak, igényeinek összegyűjtése, továbbítása az EPC különböző szakmai testületeihez.


A Magyar SEPA Egyesület fontos feladatának tekinti a SEPA fizetési módokkal kapcsolatos kommunikáció megszervezését, a gazdasági élet szereplőinek folyamatos tájékoztatását és az egyes SEPA fizetési módokhoz, szabványokhoz, elszámolási rendszerekhez csatlakozni kívánóknak nyújtandó jogi  és szakmai segítségnyújtást. Az Egyesület a tevékenységét az EPC (European Payments Council) által meghatározott irányelvek alapján végzi, részt vesz az ott folyó feladatokban.

A SEPA megvalósítását az EU döntéshozó szervezetei szabályozás útján határozzák meg, amely az önszabályozás elvének EGT-szintű módja és a pán-európai önszabályozás kezdeményezését váltotta fel. Ezért kiemelten fontos, hogy az átállásban érdekelt résztvevők minél nagyobb számban képviseltessék magukat a hazai SEPA szervezetben annak érdekében, hogy az őket érintő kérdésekben véleményalkotási és döntési szerephez jussanak.